Website Banner
  
                                   
     
 
 
  ฮีตเตอร์พันคอลย์ บนเซรามิคแบบต่างๆ

             เป็นลวดฮีตเตอร์ที่คอลย์เป็นขดสปริง แล้วพันบนแกนเซรามิค ส่วนใหญ่จะใช้ในอุณหภูมิที่สูง
             สามารถสั่งทำตามแบบของลูกค้า ทางร้านรับซ่อมด้วย
 


 

Current Pageid = 17