Website Banner
  
                                   
         
 
 
  ฮีตเตอร์ กระบอกรัด (Band Heater)

           ใช้รัดกับท่อ หรือถังทรงกระบอก เพื่อให้ความร้อนภายใน ส่วนใหญ่จะเป็นงานพลาสติก  หรืองานอุ่น
           ของเหลวภายในท่อ มีทั้งแบบออกสาย , น็อต และปลั๊ก
 


 

Current Pageid = 12